Usuaris

Servei als usuaris:

L’A.M.A. atén malalts des de fases de deteriorament cognitiu molt lleu i fa un seguiment d’aquests en els diferents programes d’atenció fins a les fases més avançades de la malaltia. L’horari del servei del centre és de dilluns a divendres de 9:00h a 17:00h.

Programa de manteniment i prevenció de la memòria

Programa de teràpia d'estimulació i activació cogntiva integral

Programa de manteniment funcional

Objectius inicials:

  • Estimular i preservar les capacitats mentals
  • Evitar desconnexions amb l’entorn i enfortir la xarxa social del malalt
  • Donar seguretat i incrementar l’autonomia personal.
  • Millorar l’ autoestima.

Objectius intermedis:

  •  Millorar el rendiment cognitiu i funcional
  • Incrementar l’autonomia personal en les activitats de la vida diària.
  • Optimitzar l’estat i l’ auto concepte de salut.

Objectiu final:

  • Millorar la qualitat de vida dels malalts i dels familiars.

Àrees de la intervenció:

Àrees que es tenen en compte a l’hora de planificar la INTERVENCIÓ.

Teràpies que es porten a terme en el centre:

T.O.R. Teràpia d’Orientació a la Realitat

Programa d’Estimulació i Activació Cognitiva

-Taller d’Estimulació sensorial.

-Taller de càlcul i reconeixement numèric.

-Taller de llenguatge i comunicació.

-Taller de memòria.

-Taller de reminiscències.

-Taller de funcions Executives.

Tallers de Psicomotricitat i Fisioteràpia

-Sessions Individuals

-Sessions grupals

-Sessions als parcs de salut

Activitats Ocupacionals, Lúdiques i de la Vida Diària

-Tallers de jardineria.

-Tallers de costura.

-Tallers de pintura.

-Tallers de manualitats.

-Sortides: passejar, anar a comprar o fer el cafè.

-Jocs de taula.

Musicoteràpia

-Jocs de Ritme

-Tallers de relaxació

-Tallers d’Estimulació Sensorial

-Expressió Corporal i mímica.

-Exercicis de reconeixement de cançons i melodies

-Reminiscències musicals

-Sessions de ball

-Altres activitats amb acompanyament musical

Activitats Socials

-Dinàmiques i Jocs socials.

-El Racó dels records.

-El Racò del conte

-T.A.A. Teràpia Assistida amb Animals.

-Teràpia multisensorial

-Reminiscències / Joc Intergeneracional.