Usuaris

Servei als usuaris:

L’A.M.A. atén malalts des de fases de deteriorament cognitiu molt lleu i fa un seguiment d’aquests en els diferents programes d’atenció fins a les fases més avançades de la malaltia. L’horari del servei del centre és de dilluns a divendres de 9:00h a 17:00h.

Programa de manteniment i prevenció de la memòria

Programa de teràpia d'estimulació i activació cogntiva integral

Programa de manteniment funcional

Objectius inicials:

  • Estimular i preservar les capacitats mentals
  • Evitar desconnexions amb l’entorn i enfortir la xarxa social del malalt
  • Donar seguretat i incrementar l’autonomia personal.
  • Millorar l’ autoestima.

Objectius intermedis:

  •  Millorar el rendiment cognitiu i funcional
  • Incrementar l’autonomia personal en les activitats de la vida diària.
  • Optimitzar l’estat i l’ auto concepte de salut.

Objectiu final:

  • Millorar la qualitat de vida dels malalts i dels familiars.