Familiars

Servei d'atenció als familiars:

Donem suport als familiars i cuidadors organitzant xerrades i cursos formatius treballant per a reduir l’impacte emocional en el cuidador principal i retardar l’institucionalització del familiar malalt.

Servei d’informació, orientació i assessorament:

Objectius:

  •  Informar i assessorar sobre la malaltia i la seva problemàtica.
  •  Facilitar l’accés als recursos assistencials per als malalts i afectats.

Biblioteca, videoteca i hemeroteca amb servei de préstec per a membres de l’associació

Grups de suport:

Objectius:

  • Crear un espai on els cuidadors i familiars dels malalts se sentin escoltats , puguin expressar les seves emocions ( tant positives com negatives) i se sentin recolzats.
  • Oferir  un relació d’ ajuda entre persones que  comparteixen una mateixa situació conflictiva. Animar-los a compartir experiències i estratègies.
  • Afavorir l’acceptació de la malaltia i les pèrdues que comporta.

Assessorament i suport psicològic per als familiars:

El servei d’Assessorament i Suport permet l’atenció individual o familiar de manera personalitzada, facilitant un espai on poder treballar i trobar suport per aquelles qüestions que no es poden treballar dins els Grups de Suport.

Tallers de formació per als familiars:

Objectius específics:

  • Proporcionar estratègies per enfrontar la problemàtica associada a la malaltia.
  • Facilitar la conciliació de les tasques de cuidador amb la vida personal, social i familiar.
  • Facilitar informació sobre tècniques de mobilització  i ajuts tècnics.

Jornades informatives i formatives