Altres

Altres serveis:

Formació:

L’associació participa i col·labora amb entitats, empreses i centres de formació fent sessions i/o xerrades formatives a l’alumnat de mòduls de formació professional en atenció sociosanitària, així com en les cursos d’auxiliar d’ajut a domicili, auxiliars de geriatria i auxiliars d’infermeria en geriatria.

Objectius:

  • Promoure la formació sobre la malaltia.
  • Divulgar la informació de la malaltia.
  • Facilitar informació sobre la malaltia, la seva simptomatologia, evolució i fases.
  • Facilitar estratègies útils en el treball amb els malalts d’alzheimer que optimitzin l’atenció personal a nivell de l’assistència en les ABVD i el manteniment de la seva autonomia.
  • Facilitar eines que millorin la comunicació amb el malalt.
  • Millorar l’atenció de les alteracions conductuals.
  • Facilitar informació de les alteracions emocionals i les pèrdues dins la malaltia.

Alumnes en pràctiques de mòduls de geriatria

Alumnes en pràctiques de llicenciatura de psicologia

Alumnes en pràctiques d'intercanvi trasfronterer de mòduls educador-monitor

Activitats de divulgació/informació

Projectes intergeneracionals

Col.laboració projectes amb altres entitats

Pàgina web, facebook i instagram