Serveis

Serveis que oferim:

Serveis a familiars:

Serveis a usuaris:

Serveis a altres:

Àrees de la intervenció:

Àrees que es tenen en compte a l’hora de planificar la INTERVENCIÓ.

Teràpies que es porten a terme en el centre:

T.O.R. Teràpia d’Orientació a la Realitat

Programa d’Estimulació i Activació Cognitiva

-Taller d’Estimulació sensorial.

-Taller de càlcul i reconeixement numèric.

-Taller de llenguatge i comunicació.

-Taller de memòria.

-Taller de reminiscències.

-Taller de funcions Executives.

Tallers de Psicomotricitat i fisioteràpia

-Sessions Individuals

-Sessions grupals

-Sessions als parcs de salut

Activitats Ocupacionals, Lúdiques i de la Vida Diària

-Tallers de jardineria.

-Tallers de costura.

-Tallers de pintura.

-Tallers de manualitats.

-Sortides: passejar, anar a comprar o fer el cafè.

Jocs de taula.

Musicoteràpia

-Jocs de Ritme

-Tallers de relaxació

-Tallers d’Estimulació Sensorial

-Expressió Corporal i mímica.

-Exercicis de reconeixement de cançons i melodies

-Reminiscències musicals

-Sessions de ball

-Altres activitats amb acompanyament musical

Activitats Socials

-Dinàmiques i Jocs socials.

-El Racó dels records.

-El Racò del conte

-T.A.A. Teràpia Assistida amb Animals.

-Teràpia multisensorial

-Reminiscències / Joc Intergeneracional.