Política de privacitat

Identitat i adreça del responsable del fitxer on es troben les seves dades
En virtut de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, Protecció de Dades de Caràcter Personal, amb domicili social en (d’ara endavant el Responsable del Fitxer), l’informa que en introduir les seves dades a través dels formularis electrònics de la nostra web ens subministrarà determinades dades de caràcter personal que es tractaran de forma automatitzada i incorporaran als corresponents fitxers dels quals és titular i Responsable.

Finalitat del tractament de les seves dades

La recollida i tractament automatitzat de les seves dades personals té com a finalitat fer-li participar en els concursos i promocions que oferim a través de la nostra web així com rebre nostre Newsletter si així ho desitja. Per la present, vostè consent el tractament de les seves dades amb la finalitat de ser utilitzats per a l’enviament de promocions publicitàries i prospecció comercial a través de qualsevol mitjà, incloent per via electrònica, per l’empresa i altres relacionades amb els sectors de les telecomunicacions, financer, oci, formació, gran consum, automoció i energia.

Drets d’accés, rectificació i cancel·lació

En tot moment podrà exercitar el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant la seva sol·licitud escrita i signada dirigida al Departament Legal d’acompanyant fotocòpia del seu DNI a l’adreça postal a dalt indicada o bé a la següent adreça de correu electrònic . Així mateix, en qualsevol moment podrà revocar el consentiment a dalt prestat per a la cessió de les seves dades personals i la recepció de comunicacions comercials enviant una comunicació en aquest sentit a l’adreça de correu electrònic indicant la paraula “Baixa” en l’assumpte a l’adreça de correu electrònic a dalt referenciada.

Cessió

Si vostè és premiat en algun dels nostres concursos o promocions, autoritza la publicació de les seves dades personals en la nostra Web i en els perfils socials de de Facebook, Youtube, Twitter, Instagram, Google i Pinterest a l’efecte d’anunciar qui ha estat la persona guanyadora. Així mateix, vostè consent la comunicació de les seves dades a proveïdors externs de relacionats amb els sectors de les telecomunicacions, financer, oci, formació, gran consum, automoció i energia, a fi de ser utilitzats per a l’enviament de promocions publicitàries i prospecció comercial.