Objectius

Quins objectius tenim?

Informar

Informar ,orientar i recolzar a les famílies afectades.

Sanitat

Potenciar la xarxa sanitària per a la detecció i el diagnòstic precoç.

Defensar

Defensar els drets dels afectats i familiars.

Sanitat

Divulgar la simptomatologia de la malaltia tant en l’àmbit professional sanitari i social com en el comunitari.

Sensiblitzar

Sensibilitzar a la població sobre la malaltia i la seva problemàtica, per aconseguir la integració dels afectats per l’alzheimer.

Promoure

Promoure la formació sobre la malaltia.

Afavorir

Afavorir una atenció personalitzada i integral als afectats.

Recursos

Informar dels recursos existents per als afectats.

Col·laborar

Col·laborar amb els professionals i les institucions per a millorar l’atenció.

Instar

Instar a l’administració per a tenir vies d’accés a centres especialitzats que atenguin als malalts, a la seva qualitat de vida i al seu entorn familiar