Junta

La junta del nostre centre:

Miquel Haro President
Ricard Matin Sots president
Núria Gomez Secretària
Pilar Eixea Tresorera
Paquita Geli Vocal
M Teresa Costejà Vocal
M Teresa Planas Vocal
Assumpció Juanola Vocal
IMG_5558

Els membres de la Junta de l’associació que participen en les activitats de divulgació, apostolació i organització d’activitats de sensibilització de la població, no reben cap retribució per a la col·laboració en aquestes activitats ni pel seu càrrec dins l’associació.