Junta

La junta del nostre centre:

President Miquel Haro
Sots president Ricard Matin
Secretària Núria Gomez
Tresorera Pilar Eixea
Vocal Paquita Geli
M Teresa Costejà
M Teresa Planas
Assumpció Juanola
IMG_5558

Els membres de la Junta de l’associació que participen en les activitats de divulgació, apostolació i organització d’activitats de sensibilització de la població, no reben cap retribució per a la col·laboració en aquestes activitats ni pel seu càrrec dins l’associació.