AMA

Aquest es el logo del nostre centre.

Presentació:

L’A.M.A. compta amb una trajectoria de 24 anys en la que ha anat ampliant el ventall de projectes i programes d’atenció als malalts d’alzheimer i als seus familiars, apostant per a programes dinàmics i per a la introducció de noves eines, estratègies i teràpies, així com una preparació del personal que duu a terme aquest programa per tal d’oferir la millor atenció personalitzada al usuari del servei de Centre.

L’A.M.A. està associada a la Confederación Española de Asssociaciones de Familiares de Alzheimer (CEAFA), la Federació d’Associacions de Familiars d’Alzheimer de Catalunya (FAFAC), Federació ECOM Catalunya i la Taula d’Inclusió Social del Tercer Sector de l’Alt Empordà. Es troba inscrita al Registre d’entitats Municipals de Roses, Registre d’Entitats Municipals de Figueres, Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya, registre d’Entitats de Benestar Social i declarada Entitat d’Utilitat Pública amb el número 2670.

Que és?

L’ A.M.A. és una associació sense ànim de lucre, que neix al maig de 1995 per iniciativa d’un grup de familiars d’afectats per la malaltia.

Al 2001 s’inaugura el servei de Centre d’Estimulació Cognitiva amb un programa d’estimulació cognitiva integral que s’ha anat ampliant any rere any elaborant projectes per oferir recursos terapèutics i programes d’atenció als seus usuaris.

El Projecte de Centre de Teràpia d’Estimulació cognitiva és un projecte dinàmic en el que es valoren contínuament les necessitats que es presenten i els recursos amb que es compte per tal d’oferir servei als socis i usuaris.

Des de 2013 ens trobem al Centre de Dia de l’A.M.A. al C/ Pere III, 93, baixos de Figueres.

L’ oferta d’atenció de l’A.M.A. atén als malalts des de fases de deteriorament cognitiu incipient i fa un seguiment d’aquests en els diferents programes d’atenció fins a les fases més avançades de la malaltia, moment en que les necessitats del malalt deixen de ser d’estimulació cognitiva i es fan necessàries atencions més sanitàries.